Szkółki jeździeckie

Zarząd LKJ Moszna informuje że zajęcia szkółek jeździeckich w
sezonie 2024  będą odbywać się w dniach:

  • poniedziałek-piątek (Tadeusz Pończochin)

1. Na pierwszych zajęciach uczestnicy szkółek otrzymają:

  • wypełnioną umowę udziału w szkółkach do podpisu
  • druki deklaracji członkowskiej LKJ Moszna – którą należy wypełnić i dostarczyć zwrotnie do instruktorów najdalej do końca października 2024 wraz z potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej.

2.  Na pierwsze zajęcia uczestnicy szkółek są zobowiązaniu przynieść ze sobą zgodę od lekarza na udział w zajęciach z jazdy konnej lub aktualną książeczkę zdrowia sportowca która będzie stanowić załącznik nr. 1 do umowy

3. W celu zamknięcia procedury przyjęcia do klubu LKJ Moszna należy w terminie do końca października dokonać opłaty składki członkowskiej w wysokości 80 zł przelewem na konto klubu w Banku Spółdzielczego w Gogolinie nr: 61 8883 1028 2003 0000 1355 0001
Tytułem: opłata członkowska + imię i nazwisko uczestnika

4. W ramach w/w opłaty członkowie klubu podlegają grupowemu ubezpieczeniu NW w klubie z tytułu jazdy konnej oraz udziału w zawodach.