Egzaminy i kursy

Terminy egzaminów na odznaki jeździeckie (brązowa i srebrna):

 • 7.07.2018
 • 28.07.2018
 • 18.08.2018

Egzamin na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką – 07.07.2018 (sobota)

Rozpoczęcie: godz. 10:00
Miejsce: Hipodrom Moszna
Skład Komisji: Marek Ruda i Małgorzata Jagieluk
Szczegóły pod nr. telefonu: 602-62-72-74


Egzamin na brązową i srebrną odznakę jeździecką – 28.08.2016 (niedziela)

Harmonogram dnia:

Zbiórka uczestników – godz.9:30 – przydział koni
Część praktyczna – ( jazda konna ) – rozpoczęcie godz. 10:00
Część teoretyczna – rozpoczęcie po zakończeniu części praktycznej

Koszty i zgłoszenia:
Koszt egzaminu – 150 zł
Przyjazd z własnym koniem – opłata boks 50 zł
Wypożyczenie konia SK Moszna do egzaminu – 80 zł

Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres : md@moszna.pl w terminie do 26.08.2016

Egzaminatorzy:

 • Pan Rudolf Mrugała
 • Pan Marek Ruda

Miejsce przeprowadzenia egaminu :

Stadnina Koni Moszna ; ul.Wiejska 30 ; 47-370 Moszna

( Egzamin zstanie przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia min. 10 uczestników )


 

Kurs instruktora jazdy konnej

Termin: 16.09 – 25.09.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JAZDA KONNA

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeździeckich oraz na obozach sportowych i koloniach.

Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeździectwa
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni
 • Opieka weterynaryjna i kowalska
 • Historia jeździectwa
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy
 • Postępowanie w nagłych wypadkach
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdźca od podstaw
 • Lonżowanie młodego konia
 • Jazda konna na ujeżdżalni
 • Elementy woltyżerki

Kursy prowadzone są przez członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ

Kurs kończy egzamin sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

Cena:

 • 1690 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
 • 1000 zł zakwaterowanie + wyżywienie

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs prowadzi firma Green Way, e-mail: biurogw@gmail.com tel. : 665-011-813 pod linkiem: http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_jazdy_konnej


 

Kurs instruktora hipoterapii

Termin: 01-15.09.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA

Szkolenie prowadzone jest w jednej sesji obejmującej część ogólna i specjalistyczną.
Podczas szkolenia uczestnicy udoskonalą swoją technikę jazdy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych szkoleń postanowiliśmy wprowadzić w trakcie trwania kursu hipoterapii 25h praktyk , w tym 12h z pacjentem, co pozwoli przyszłym hipoterapeutom lepiej zrozumieć specyfikę pracy oraz zdobyć cenne doświadczeni.


 

Kurs instruktora jazdy konnej

Termin: 17.06 – 26.06.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JAZDA KONNA

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeździeckich oraz na obozach sportowych i koloniach.

Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeździectwa
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni
 • Opieka weterynaryjna i kowalska
 • Historia jeździectwa
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy
 • Postępowanie w nagłych wypadkach
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdźca od podstaw
 • Lonżowanie młodego konia
 • Jazda konna na ujeżdżalni
 • Elementy woltyżerki

Kursy prowadzone są przez członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ

Kurs kończy egzamin sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

Cena:

 • 1690 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
 • 1000 zł zakwaterowanie + wyżywienie

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs prowadzi firma Green Way, e-mail: biurogw@gmail.com tel. : 665-011-813 pod linkiem: http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_jazdy_konnej


 

Kurs instruktora hipoterapii

Termin: 10-24.06.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA

Szkolenie prowadzone jest w jednej sesji obejmującej część ogólna i specjalistyczną.
Podczas szkolenia uczestnicy udoskonalą swoją technikę jazdy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych szkoleń postanowiliśmy wprowadzić w trakcie trwania kursu hipoterapii 25h praktyk , w tym 12h z pacjentem, co pozwoli przyszłym hipoterapeutom lepiej zrozumieć specyfikę pracy oraz zdobyć cenne doświadczeni.


 

 

Seminarium licencyjne dla sędziów dyscypliny WKKW

Termin: 08.04.2016 r.
Osoba prowadząca: Roman Krzyżanowski
Miejsce: SK Moszna
Koszt: 150 zł
Zapisy: moszna@moszna.pl

Kurs oficjalny zgłoszony w PZJ.
Seminarium licencyjne aktualizuje licencję na lata 2016 i 2017.
Szkolenie odbędzie się przy zgłoszeniu min. 8 uczestników.

Seminarium licencyjne organizowane w dniu 06.04.2016 otrzymało nr S/L/C/58/2016 i zostało umieszczone na stronie: http://pzj.pl/wydarzenia/kursy-osob-oficjalnych


 

Kurs instruktora jazdy konnej

Termin: 29.04-08.05.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JAZDA KONNA

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeździeckich oraz na obozach sportowych i koloniach.

Cena:
1690 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
1000 zł zakwaterowanie + wyżywienie
Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeździectwa
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni
 • Opieka weterynaryjna i kowalska
 • Historia jeździectwa
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy
 • Postępowanie w nagłych wypadkach
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdźca od podstaw
 • Lonżowanie młodego konia
 • Jazda konna na ujeżdżalni
 • Elementy woltyżerki

Kursy prowadzone są przez członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ

Kurs kończy egzamin sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

Następny termin kursu instruktora jazdy konnej: 17-26.06.2016

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs prowadzi firma Green Way
e-mail: biurogw@gmail.com tel. : 665-011-813 pod linkiem:
http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_jazdy_konnej


 

Kurs podstawowy dla sędziów dyscypliny WKKW

Termin: 06.05.2016 r.
Osoba prowadząca: Roman Krzyżanowski
Miejsce: SK Moszna

Koszt: 120 zł
Zapisy: moszna@moszna.pl

Kurs oficjalny zgłoszony w PZJ
Kurs podstawowy nadaje uprawnienia sędziowskie w dyscyplinie WKKW osobom, które nie posiadają dotychczas żadnych uprawnień sędziowskich, stwarza możliwość sędziowania w zawodach WKKW w roli sędziego przeszkodowego.

Krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

 • pełnoletnia;
 • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
 • spełniająca poniższe warunki, czyli: o posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; o korzystająca z pełni praw publicznych; o która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI); o która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień: o brązowa odznaka jeździecka; o klasa sportowa; o jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, KS PZJ może wystąpić do Zarządu PZJ, o uchylenie powyższego wymogu;
 • która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie o poniższej treści:
  „Ślubuję uroczyście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa, dbając o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki, oraz zawsze przestrzegać zasadę fair play.”

 

Kurs instruktora hipoterapii

Termin: 10-24.06.2016

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA

Szkolenie prowadzone jest w jednej sesji obejmującej część ogólna i specjalistyczną.
Podczas szkolenia uczestnicy udoskonalą swoją technikę jazdy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych szkoleń postanowiliśmy wprowadzić w trakcie trwania kursu hipoterapii 25h praktyk , w tym 12h z pacjentem, co pozwoli przyszłym hipoterapeutom
lepiej zrozumieć specyfikę pracy oraz zdobyć cenne doświadczeni.

Koszt :
2000 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
1400 zł zakwaterowanie + wyżywienie

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs prowadzi firma Green Way

e-mail: biurogw@gmail.com tel. : 665-011-813 pod linkiem :

http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_hipoterapii


 

 

 

Seminarium Licencyjne dla szkoleniowców PZJ -skoki

W dniu 12.03.2016 na ternie Stadniny Koni Moszna odbędzie się otwarte szkolenie licencyjne dla szkoleniowców PZJ ze specjalności – skoki przez przeszkody – pod kierunkiem trenera kadry w dyscyplinie skoków Rudolfa Mrugały. Szkolenie jest zatwierdzone przez PZJ i jest zaliczane do cyklu szkoleń przedłużających licencję szkoleniowca PZJ. Szczegóły dot. szkolenia można znaleźć na stronie www.atelierszkolenia.pl


 

Kurs instruktora hipoterapii

W dniach 06-20.03.2016 na terenie Stadniny Koni Moszna odbędzie się organizowany przez firmę Green Way – Centrum Szkoleń Instruktorskich – kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA

Szkolenie prowadzone jest w jednej sesji obejmującej część ogólna i specjalistyczną. Podczas szkolenia uczestnicy będą doskonalić swoją technikę jazdy konnej oraz poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które w przyszłości pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.

W celu zapewnienia jeszcze wyższego poziom szkolenia, kursu został wzbogacony o 25 h praktyk w tym 12h pracy z pacjentem, co pozwoli adeptom kursu lepiej zrozumieć specyfikę pracy instruktora hipoterapii oraz zdobyć bezcenne doświadczenia praktyczne w pracy z pacjentami.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat w/w kursu znajdują się na stronie organizatora : http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_hipoterapii


 

Szkolenie z Karin Blignault – 24-26.05.2016 ( wtorek – czwartek )

Karin Blignault – urodzona w Cape Town w RPA. Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w pracy z końmi w dyscyplinach WKKW, skoków i ujeżdżenia. Trenowała pod okiem znakomitych szkoleniowców jak m.in.Wolfgang Niggli, Wolfgang Michealis, Kalman de Jurinac, Christoph Hess, Peter Holler, Rolf Beutler-Bathand. W swojej karierze odnosiła liczne sukcesy w wielu dyscyplinach jeździeckich na poziomie międzynarodowym. Do dziś startuje w zawodach ujeżdżeniowych, prowadzi szkolenia i seminaria dotyczące prawidłowej mechaniki ruchu konia i jeźdźca. Jest specjalistką w dziedzinie biomechaniki ruchu konia, jeździectwa klasycznego i psychologii konia. Jest uznanym sędzią międzynarodowym w dyscyplinie ujeżdżenia oraz autorką książek :

Podczas szkolenia z Karin Blignault jeźdźcy uczą się posługiwania własnym ciałem i jasnego komunikowania koniowi swoich intencji. Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe Karin pokazuje, że  zastosowane przez jeźdźca jasnych i zrozumiałych dla konia pomocy, pozwala na uzyskanie szybkiego i trwałego porozumienia z koniem oraz prawidłowe i chętne wykonywanie przez niego poleceń. Dzięki temu proces uczenia się i uzyskanie postępu w szkoleniu jeźdźca i konia skraca się o wiele lat !

W swojej metodzie Karin skupia się na skutecznym używaniu przez jeźdźca swojego ciała w komunikacji z koniem. Jej metoda koncentruje się na rozwinięciu wyczucia i koordynacji jeźdźca. Dzięki jej wskazówkom jeździec może skutecznie kontrolować głowę, łopatki, klatkę piersiową i zad konia. Po opanowaniu podstawowych ćwiczeń  wszystkie elementy jazdy konnej stają się łatwe i zrozumiałe, zarówno dla jeźdźca, jak i konia.

Szkolenie rozpoczyna się od wykładu dla wszystkich jeźdźców i słuchaczy. Wykład obejmuje biomechanikę ruchu konia i jeźdźca oraz informacje o tym, w jaki sposób konie interpretują nasz język ciała. Wiedza przekazywana podczas wykładu przyspiesza proces uczenia się poszczególnych ruchów oraz w istotny sposób wpływa na osiąganie porozumienia z koniem. Po wykładzie rozpocznie się część praktyczna, podczas której jeźdźcy mają zajęcia indywidualne oraz obserwują jazdy pozostałych.

Koszty udziału w szkoleniu :

Koszt uczestnictwa z koniem : 1300 zł w tym boks (dostępnych 6 miejsc)

Koszt uczestnictwa 1 dzień : 650 zł

Koszt uczestnictwa słuchacza 3 dni : 300 zł

Koszt uczestnictwa słuchacza 1 dzień : 150 zł

Zapisy na szkolenie przyjmuje : Justyna Ruda nr. tel : 507-403-451

Dodaj komentarz