Klauzula informacyjna dla Stadniny Koni Moszna sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest Stadnina Koni Moszna Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 30, 47-370 Zielina.

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych oraz danych Waszych Dzieci. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Wiejska 30, 47 – 37 Zielina.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu:

  • wykonania umowy na usługi jeździeckie (na podstawie art. 6 lit. b RODO);
  • wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – rezerwacji pobytu (na podstawie art. 6 lit. b RODO);
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub też obrony przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • skontaktowania się z Wami w sprawach związanych ze świadczonymi usługami celem utrzymania odpowiedniego standardu świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO);
  • reklamowania i informowania o naszej działalności na Facebooku® oraz stronie internetowej, np. poprzez zamieszczenia zdjęć oraz nagrań, na których można rozpoznać Wasz wizerunek, o ile wyrazicie na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO);
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu możemy udostępnić Wasze dane

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Wasze dane osobowe możemy przekazać pracownikom Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o., organizatorom wydarzeń lub innym firmom albo osobom, z którymi będziemy współpracować, np. informatykom.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe

Wasze dane osobowe oraz dane osobowe będziemy przechowywać:

  • przez okres świadczenia umowy na usługi jeździeckie,
  • przez okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa,
  • przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta udzielona przez Was zgoda.

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

Jakie przysługują Wam prawa

Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe i dane Waszych Dzieci, macie prawo do:

  • dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
  • usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
  • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Wasze dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą dla stadniny koni moszna sp. z o.o.