PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację elewacji budynku Stadniny Koni w Mosznej w ramach operacji pn.„Dziedzictwo kulturowe- renowacja elewacji budynku Stadniny Koni w Mosznej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stadnina Koni Moszna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe- renowacja elewacji budynku Stadniny Koni w Mosznej”

Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację elewacji budynku Stadniny Koni w Mosznej

Operacja zakłada:

  1. przeprowadzenie prac renowacyjnych elewacji budynku Stadniny Koni w Mosznej.
  2. wydanie broszury - 6000 szt., z informacją o: projekcie i współfinansowaniu, historii zabudowań stadniny, jej działalności, zabytkowego otoczenia pałacowo-parkowego, tradycji i osiągnięć jeździeckich oraz informację o programie KARTA Z PODRÓŻY.
  3. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej – 1 szt.
  4. wydanie widokówek na potrzeby programu KARTA Z PODRÓŻY
  5. wykonanie pamiątkowych kotylionów z odznaką na potrzeby programu KARTA Z PODRÓŻY

W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostaną działania, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa kulturowego i tym samym podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Moszna. Wprowadzony program KARTA Z PODRÓŻY będzie zachęcać do odwiedzin i przyciągać nowych odwiedzających.

Poziom dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowanych operacji

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich

 

Renowacja elewacji budynku stadniny Koni w Mosznej  - dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP zawierającego 14 plików. (dokumentacja_techniczna)