Jeździectwo – wspólna pasja / Jezdectví – společná vášeň || Spotkanie podsuowujące

W ramach podsumowania projektu „Jeździectwo – wspólna pasja / Jezdectví – společná vášeň” przygotowanego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, program INTERREG Republika Czeska-Polska w dniu 28.06.2017 roku w siedzibie partnera czeskiego Staj Kincl w miejscowości Skaly gmina Horne Miesto odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
W spotkaniu  udział wzięli: uczestnicy szkolenia jeździeckiego prowadzonego w dniach 14 – 16.06.2017, juniorzy sekcji jeździeckiej LKJ Moszna, młodzież zrzeszona w klubach jeździeckich Euroregionu Pradziad po obu stronach granicy, dla których konie i jazda konna, to rzeczywista życiowa pasja.


Wspólny wieczór wypełnił: obiad, zwiedzanie ośrodka jeździeckiego Staj Kincl oraz rozmowy, a także wymiana uwag i doświadczeń w zakresie zakończonego projektu: Jeździectwo – wspólna pasja / Jezdectví – společná vášeň” : Zwiedzanie ośrodka Staj Kincl okazało się dużą atrakcją. Szczególnym zainteresowanie dzieci i młodzieży wzbudziły niespotykane dotąd konie rasy: fryzyjskiej, andaluzyjskiej oraz kuc Falebella, będącym najmniejszym przedstawicielem gatunku koniowatych. Wspólne rozmowy zdominowały podobieństwa i różnice obu języków oraz bogata oferta jeździecka regionu i pomimo braku płynnej znajomości języka sąsiadów wymiana uwag i spostrzeżeń nie była problemem. Na zakończenie spotkania LKJ Moszna przekazał stronie czeskiej polsko-czeskie ulotki/broszury informacyjne zawierające informacje o programie, dofinansowaniu, działalności partnerów oraz możliwości uprawiania jeździectwa w Euroregionie Pradziad po obu stronach granicy.

Podsumowując, zdaniem tak partnerów jak i uczestników spotkania projekt doskonale spełnił swoje zadanie polegające na rozszerzeniu współpracy społeczności przygranicznej Euroregionu Pradziad , wpłynął na nawiązanie kontaktów pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, stworzył warunki do długofalowej współpracy polsko-czeskiej poprzez planowany udział w organizowanych w Mosznej w czerwcu każdego roku zawodach WKKW. Program wpłynął również na kształtowanie pozytywnych polsko-czeskich relacji oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców tych terenów co do możliwości jakie daje Euroregion Pradziad w uprawianiu jazdy konnej tak rekreacyjnie jak i na poziomie zawodniczym. Przedstawiciele strony czeskiej wyrazili zainteresowanie zrealizowaniem analogicznego projektu po stronie czeskiej – licząc na pomoc i udział LKJ Moszna jako partnera wspierającego.
W tym miejscu pragniemy podziękować również władzom Euroregionu Pradziad za zainteresowanie naszym pomysłem i decyzję o akceptacji naszego wniosku, co umożliwiło dofinansowanie i realizację projektu „Jeździectwo – wspólna pasja / Jezdectví – společná vášeň”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Posted in Uncategorized.